Ачаа тээврийн үйлчилгээний зөвлөгөө

Толгой зураг
Нийтэлсэн: 2021-04-01

/ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ/ Нэгдсэн нэвтрэх тариф

ТӨМӨР ЗАМЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ БАЙГУУЛЛАГА

1991-06-01 өдөр ОАХХ

Энэхүү Тарифт оролцогч төмөр замууд:

 • “Азербайджаны төмөр зам” /АЗ/ хаалттай хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг
 • “Беларуссийн төмөр зам” /БЧ/
 • “Болгарын улсын төмөр замууд” Холдинг /БДЖ/
 • “Гүржийн төмөр зам” ХНН /ГР/
 • Казахстан улсын төмөр зам – “Казахстан темiр жолы” ”Үндэсний компани” ХНН /КЗХ/
 • Хятадын төмөр замууд  /КЖД/
 • Бүгд найрамдах ардчилсан Солонгос ард улсын төмөр замууд /ЗЧ/
 • Кыргызын төмөр зам-“Кыргыз темир жолу” ”Үндэсний компани” Улсын үйлдвэр /КРГ/
 • Улсын хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг “Латвияс дзелзцельш” /ЛДЗ/
 • “Молдовын төмөр зам” улсын үйлдвэр /ЧФМ/
 • “Улаанбаатар Төмөр Зам” Хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг /УБЖД/
 • ОХУ-ын Тээврийн яам ”Минтранс России”.
 • Таджикийн төмөр зам -“Рохи охани Точикистон” улсын нэгдсэн үйлдвэр /ТДЖ/
 • Хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг “Узбекистон темир йуллари” /УТИ/
 • Украйны төмөр замууд-Украйны дэд бүтцийн яам /УЗ/
 • Хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг “Эстоны төмөр замын” /ЭВР/


Энэхүү Тарифт оролцогч  орнуудын төмөр замуудын хооронд хэрэглэнэ.                                   

Нэг талаас энэхүү Тарифт оролцогч орнуудын төмөр замууд, нөгөө талаас түүнд оролцогч бус орнуудын хооронд хийгдэх тээвэрт хэрэглэнэ.   

Сэтгэгдэл үлдээх