Ачаа тээврийн үйлчилгээний зөвлөгөө

Толгой зураг
Нийтэлсэн: 2021-04-01

/ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ/ Ачаа тээвэрлэх дүрэм

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ


2018-11-28 өдөрЗам тээвэр, аялал жуучлалын сайдын 264 тоот тушаал

   

Энэхүү дүрмийн зорилго нь Төмөр замын тээврийн тухай Монгол улсын хууль, Олон улсын төмөр замын ачааны харилцааны хэлэлцээр /ОАХХ/, холбогдох бусад хууль тогтоомжинд нийцүүлэн төмөр замаар ачаа тээвэрлэхтэй холбоотой суурь бүтэц эзэмшигч, тээвэрлэгч, тээвэрлүүлэгчийн хооронд үүсэх харилцааг зохицуулна.

Энэхүү дүрмийг төмөр замаар ачаа тээвэрлэгч, суурь бүтэц эзэмшигч, илгээгч, хүлээн авагч болон тээвэр зуучийн байгууллагууд /цаашид тээвэрлүүлэгч гэх/ дагаж мөрдөнө.

Сэтгэгдэл үлдээх