Ачаа тээврийн үйлчилгээний зөвлөгөө

Толгой зураг
Нийтэлсэн: 2021-04-01

/ХЭРЭГЦЭЭТ МЭДЭЭЛЭЛ/ Чингэлгийн төрөл, зориулалт, хэмжээ

Чингэлэг гэсэн ойлголтонд ISO стандартаар буюу ачаа илгээгч орны стандартаар зөвшөөрөгдөж энэ тухай падаанд Контейнер гэж тэмдэглэгдсэн чингэлгүүд багтана.

Овор хэмжээ, хэв бичээс, дугаар, бохир жин, хийцийг  нь  олон улсын  стандартад нийцүүлсэн дотор нь ачаа ачих зориулалттай ачааны бүрэн бүтэн байдлыг хангаж нэг болон хэд хэдэн төрлийн тээврийн хэрэгсэлээр тээвэрлэж болох, ачиж буулгах, шилжүүлэн ачих үед механикжсан ачих буулгах хэрэгсэл ашиглаж болохуйц тоноглол бүхий тээврийн нэгжийг чингэлэг гэнэ.

Чингэлгүүдийг их, дунд, бага даацын гэж ангилахаас гадна түгээмэл зориулалтын ба тусгай зориулалтын гэж ангилна. Түгээмэл зориулалтын чингэлгээр ширхэгийн сав баглаа боодолтой олон нэр төрлийн ачаа, тусгай зориулалтын чингэлгээр зөвхөн  1 төрлийн болон тусгай нөхцөл шаардсан ачаа (цемент, шингэн, нурмаг г. м) -г тээвэрлэнэ.

Зурган мэдээлэл ТУН УДАХГҮЙ.../10-н ширхэг зураг/

Сэтгэгдэл үлдээх