Ачаа тээврийн үйлчилгээний зөвлөгөө

Толгой зураг
Нийтэлсэн: 2021-04-01

/ХЭРЭГЦЭЭТ МЭДЭЭЛЭЛ/ Ачааны вагоны төрөл зориулалт

Үйлчлүүлэгч нь вагонд ачаа ачих, буулгах үед Задгай хөдлөх бүрэлдэхүүн дээр ачаа ачиж бэхлэх техникийн нөхцөл, Ачилтын овор, УБТЗ-д мөрдөж буй вагоны нэг голд ноогдох даралтын норм, Төмөр замаар ачаа тээвэрлэх дүрэмүүдийг баримтлана.

  • Вагоны хананд дээр тэмдэглэсэн вагоны даацаас хэтрүүлэн ачаа ачихыг хориглоно.
  • Ачилт хийж эхлэхийн өмнө хагас вагоны духны хаалга, тавцант вагоны хашлага, нээлхий зэрэг онгойдог эд ангийг зохих журмын дагуу хааж, түгжинэ.
  • Ачааг буулгасны дараа вагоны дотор, гадна талын ачааны үлдэгдлийг цэвэрлэх ба хэрэглэж байсан хуучин бэхэлгээг авч хашлага, хаалга, нээлхий буюу шингэн ачаа юүлэх хэрэгсэл зэргийг хаавал зохино. Ачааны ган татлага, бэхэлгээ зэргийг зориулалтын багажаар таслах буюу эрчилнэ.

Зурган мэдээлэл ТУН УДАХГҮЙ...

Сэтгэгдэл үлдээх