Ачаа тээврийн үйлчилгээний зөвлөгөө

Толгой зураг
Нийтэлсэн: 2021-04-01

/ХЭРЭГЦЭЭТ МЭДЭЭЛЭЛ/ Хавсралт бичиг баримт

Үйлчлүүлэгч нь хавсралт бичиг баримтын жагсаалтыг ОАХХ-ын II бүлэг 8 дугаар заалтын дагуу падааны 24-р хүснэгтэнд хэд хэдэн хувь хавсаргасан тухай бичнэ.

Падаанд хавсаргасан бичиг баримт нь ямар нэгэн засваргүй, тод, уншигдахуйц байхын зэрэгцээ мэргэжлийн байгууллагын тамга, тэмдэг, албан тушаалтны гарын үсгээр баталгаажуулсан байна.

1. Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын зөвөлгөө өгөх хаяг http://inspection.gov.mn/help/index.php/en/?option=com_sppagebuilder&view=page&id=7
2. Гаалийн ерөнхий газрын зөвөлгөө өгөх хаяг:  http://www.customs.gov.mn/2012-03-14-03-12-51/export-import

ХАВСРАЛТ бичиг баримтын зурган мэдээлэл ТУН УДАХГҮЙ...

  Барилгын материал

Барилгын материал импортлох үед бүрдүүлэх бичиг баримтын жагсаалт ЭНД дарж татаж авна уу.

  Тэсэрч, дэлбэрэх ачаа

Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл импортлох үед бүрдүүлэх бичиг баримтын жагсаалт ЭНД дарж татаж авна уу.

  Химийн бодис

Химийн бодис импортлох үед бүрдүүлэх бичиг баримтын жагсаалт ЭНД дарж татаж авна уу.

   Мал, амьтан, ургамал, түүхий эд

Мал, амьтан, ургамал, түүхий эд импортлох үед бүрдүүлэх бичиг баримтын жагсаалт ЭНД дарж татаж авна уу.


Сэтгэгдэл үлдээх