Ачаа тээврийн үйлчилгээний зөвлөгөө

Толгой зураг
Нийтэлсэн: 2021-04-01

/ҮНЭ ТАРИФ/ Ачилт, буулгалтын хөлс

УБТЗ-ын даргын 2016 оны 03 дугаар сарын 09-ны өдрийн А-77 тоот тушаал буюу Ачилт, буулгалтын ажлын хөлс

  1. 4 голт вагоны ачааны жинг бодох хамгийн бага жингийн нормыг 20 тонноор тооцно.
  2. 1 тонн хүрээгүй жинтэй ачааг 1 тонн ачаагаар бодно.
  3. Хэрэв хэд хэдэн төрлийн ачилт, буулгалтын үнэлгээтэй ачаа нэг вагонд ачигдсан бол ачааны төрлөөр жинг бүхэлчлэн үнэлгээ тус  бүрээр бодно.
  4. Хоосон чингэлэг ачиж, буулгахад ачилт, буулгалтын хөлсийг 50% бууруулна.
  5. Ачилт, буулгалтын техникийн шаардлага (баглаа боодолгүй, хайрцаггүй задгай, зардарсан эсвэл илгээгчийн хүсэлтээр ачааны баглааг задалж ачсан, зориулалтын өргөх оосорлох хэрэгсэлгүй, ивүүр жийрэггүй ) хангаагүй ачааны ачилт, буулгалтын хөлсийг 50% нэмэгдүүлэн тооцно.
  6. Ачилт, буулгалтын хөлсийг дараах тохиолдолд 100% нэмэгдүүлэн тооцно.
  • Нунтаг, нурмаг ачаа нь хөлдүү байвал
  • Тэсрэх дэлбэрэх аюултай, хортой ачаа

Хайлтын хэсэг ТУН УДАХГҮЙ...

   Ачилт ба буулгалтын ажлын хөлс

Ачилт буулгалтын хөлсийг дараах байдлаар тооцно. ЭНД дарж татаж авна уу.

Сэтгэгдэл үлдээх