Ачаа тээврийн үйлчилгээний зөвлөгөө

Толгой зураг
Нийтэлсэн: 2021-06-08

ОРОН НУТГИЙН АЧИЛТ-ын мэдээллийг харах зааварчилгаа.

Хаанаас харах вэ?
ubtz.mn вебсайтын Мэдээ цэсний Захиалга хангалтын ил тод байдлын мэдээ хуудаснаас.

Сэтгэгдэл үлдээх