Ачаа тээврийн үйлчилгээний зөвлөгөө

Толгой зураг
Нийтэлсэн: 2021-04-01

/ҮЙЛЧИЛГЭЭ/ АБТЭМАнгийн танилцуулга

Товч танилцуулга

УБТЗ "ХНН"-ын Ачиж Буулгах Тээвэр Экспедицийн Механкижсан анги нь өөрийн салбар замгүй ачаа хүлээн авагч, үйлчлүүлэгч, тээвэр зуучийн компаниудын ачааг хүлээн авах, ачих, буулгах, олгох, жигнэх, хадгалах, тээврийн бичиг баримт үйлдэх, тооцоо хийх, тайлан мэдээ гаргах, тээвэр экспедицийн үйлчилгээ явуулах, гаалийн үзлэгт оруулах зэрэг үндсэн үйл ажиллагаа явуулдаг гаалийн хяналтын төв талбай юм.

Сэтгэгдэл үлдээх