Ачаа тээврийн үйлчилгээний зөвлөгөө

Толгой зураг
Нийтэлсэн: 2021-04-01

/ХЭРЭГЦЭЭТ МЭДЭЭЛЭЛ/ Өртөөдийн харилцах данс

Тээврийн болон бусад үйлчилгээний хураамжийн тооцоог ачилт, буулгалтын өртөөний харилцах дансанд тушаахдаа хүлээн авагчийн нэрийг "МЗХННУЛААНБААТАР ТӨМӨР ЗАМ" гэж бичнэ үү. Өртөөдийн харилцах дансны дугаарыг дэлгэрэнгүй мэдээллээс харна уу .

Сэтгэгдэл үлдээх