Ган зам сонин

Нийтэлсэн: 2021-11-16

Тарифын өөрчлөлтийн тухай

Монгол-Оросын хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг УБТЗ-ын даргын 2021оны аравдугаар сарын 22-ны өдрийн А/842 тоот “Тарифын өөрчлөлтийн тухай” тушаалын дагуу 2021 оны арваннэгдүгээр сарын 5-ны өдрөөс эхлэн 2, 3, 4, 5, 5.1, 7, 8, 9, 11.1, 13, 18, 19 бүлгийн вагоны, 15 дугаар бүлгийн их даацын чингэлгийн тарифыг 5.43-10 хувиар нэмэгдүүлэн өөрчилж байгаа тул 2021 оны арваннэгдүгээр сарын 5-ны өдрөөс хойш улсын хилээр орж ирэхээр замдаа явж байгаа вагон болон их даацын чингэлгийн тээврийн хөлс дээр дурдсан хувиар өсөж, Монголын нутаг дэвсгэрт ноогдох тээврийн хөлсний зөрүү нэмэгдэхийг мэдэгдлээ.

Сэтгэгдэл үлдээх