Ачаа тээврийн үйлчилгээний зөвлөгөө

Гадаад ачаа тээврийн даатгал

Даатгуулагчийн экспортлож/импортлож буй бүх төрлийн ачаа барааг даатгана. Даатгалын эрсдэл: Олон улсын худалдааны байгууллагын гаргасан A,B,C нөхцөлд тусгагдсан эрсдлүүд байх ба нөхцөлүүдээс сонгон даатгуулна.