Ачаа тээврийн үйлчилгээний зөвлөгөө

Хятадын төмөр замын Эрээн өртөөнөөс Монгол Улс руу төмөр замаар импортын ачаа ачуулах хүсэлтэй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад хүргүүлэх зөвлөмж

Хятадын төмөр замын Эрээн өртөөнөөс ачаа ачуулах ачаа илгээгч компани нь Хятадын төмөр замын ачаа тээврийн цахим үйлчилгээний систем /www.95306.cn/-ийн сайтаар орж захиалга өгнө.

Гадаад ачаа тээврийн даатгал

Даатгуулагчийн экспортлож/импортлож буй бүх төрлийн ачаа барааг даатгана. Даатгалын эрсдэл: Олон улсын худалдааны байгууллагын гаргасан A,B,C нөхцөлд тусгагдсан эрсдлүүд байх ба нөхцөлүүдээс сонгон даатгуулна.