• |   


Ачаа тээврийн хөлс бодох

явах өртөө
хүрэх өртөө

Шинээр зарлагдсан тендерМэдээ, мэдээллийн хураангуй

Онцлох мэдээ, мэдээлэлАлбан ёсны Faсebook хуудас

Хэрэгцээт холбоос


Вагон хайлт

Вагоны байршил, өртөөнд ирсэн, явсан цаг, тээвэрлэлтийн түүх тодорхойлох

Дэлгэрэнгүй

УБТЗ Статистик

УБТЗ-н хоногийн ажлын статистик мэдээний систем

Дэлгэрэнгүй

Эрх зүйн актууд

МУ болон УБТЗ-ын холбогдолтой дүрэм, журам

Дэлгэрэнгүй

Санал гомдол

УБТЗ-н үйл ажиллагаатай холбоотой санал хүсэлтийг хүлээж авч байна.

Дэлгэрэнгүй

Хамтран ажилладаг байгууллагууд