Төмөр замын ачаа тээвэрлэлт өсч, зорчигч тээвэрлэлт буурчээ
Ази-Европыг холбосон буухиа галт тэрэг
Ашиглах заавар

1. Ачааг ачих өртөөг сонгоно.
2. Ачааг буулгах өртөөг сонгоно.
3. Ачааны бүлгийг сонгоно.
4. Ачааны бүлгийг тодорхойлох
5. Тооцоолох товчлуурыг дарна.

ГНГ Код харах Вагоны төрөл
Ашиглах заавар

1. Ачааг ачих өртөөг сонгоно.
2. Ачааг буулгах өртөөг сонгоно.
3. Ачаатай хоосонг тодорхойлох.
4. Вагон, чингэлэг эзэмшигчийг тодорхойлох.
5. Чингэлгийн даацын сонгох
6. Тооцоолох товчлуурыг дарах.

Вагоны төрөл
background
Бидний талаар

Хүндэт зочдын сэтгэгдэл

Улаанбаатар төмөр замын

Салбар нэгжүүд

Тээврийн хэвийн үйл ажиллагааг хангахад чиглэсэн бусад үйлдвэрлэл, үйлчилгээ

Улаанбаатар төмөр замын

Төмөр замчдын мэдээ

Төмөр замын мэргэжлийн холбогдолтой мэдээ, мэдээлэл