Дараалал № Машины дугаар Захиалга өгсөн огноо Ачсан Вагон № Ачсан огноо Ачааны нэр Ачааны ангилал
1595 4849509 2021-11-21 18:21:00 85400836 2021-11-22 17:44:09 Труба Краны ачаа
1594 1556650 2021-11-19 16:48:02 85404440 2021-11-23 15:23:55 Арматур Краны ачаа
1593 1619374 2021-11-19 16:46:19 60012267 2021-11-23 15:23:19 арматур Краны ачаа
1592 4913878 2021-11-19 16:41:52 85404275 2021-11-20 16:42:16 Төмөр Краны ачаа