Дараалал № Захиалга өгсөн огноо Илгээгч |Регистр| Илгээгч |Нэр|
3393 2021-04-22 11:23:24 2656329 Азийн зам ХХЗ
3390 2021-04-21 12:34:46 310055 Замын 2-р анги / ПЧ-2 /
3389 2021-04-21 09:44:50 5145961 Маринньюрайл лайн ХХК
3364 2021-04-17 10:47:44 2600528 Эй Си Даблью транс ХХК
3356 2021-04-15 15:41:32 2142899 Мирас ЗГБХ нөхөрлөл
3341 2021-04-13 13:56:02 6191592 Максимус дистрибьюшн ХХК
3323 2021-04-08 10:01:20 5740096 Юу энд Би Ложистик ХХК
3294 2021-04-05 11:21:29 5566975 Грийн интернэшнл ХХК
3291 2021-04-04 11:16:30 2587807 Монхорус интернейшнл ХХК
3285 2021-04-02 08:42:13 2076675 УБТЗ-ын Олон Улсын Тээвэр Зуучлалын Төв
3283 2021-04-01 13:22:57 2734966 Илинкс Экспресс ХХК
3274 2021-03-30 19:12:50 2076675/01 Замын аж ахуйн алба
3273 2021-03-30 16:29:53 2679663 Жинсийн орой ХХК
3259 2021-03-29 14:17:11 2626225 Монретранс ХХК
3252 2021-03-25 13:49:20 5891299 Апейро ХХК
3246 2021-03-24 16:50:51 2600528 Эй Си Даблью транс ХХК
3245 2021-03-24 16:50:44 2600528 Эй Си Даблью транс ХХК
3233 2021-03-23 10:24:24 5566975 Грийн интернэшнл ХХК
3212 2021-03-19 12:21:20 310055 Замын 2-р анги / ПЧ-2 /
3211 2021-03-18 14:11:43 310062 Төмөр бетон дэрний үйлдвэр / ТБДҮ /
3201 2021-03-17 15:00:11 310062 Төмөр бетон дэрний үйлдвэр / ТБДҮ /
3199 2021-03-17 13:37:17 2600528 Эй Си Даблью транс ХХК
3167 2021-03-11 14:46:20 6595553 Экспресс Шиппинг ХХК
3166 2021-03-11 14:41:33 6595553 Экспресс Шиппинг ХХК
3156 2021-03-10 10:13:31 2600528 Эй Си Даблью транс ХХК
3147 2021-03-07 13:55:42 5288851 Бомб ХХК
3146 2021-03-07 10:33:48 2076675 УБТЗ-ын Олон Улсын Тээвэр Зуучлалын Төв
3145 2021-03-07 08:50:45 2685949 Монложистикс Ворлд вайд ХХК
3144 2021-03-07 08:05:23 2076675 УБТЗ-ын Олон Улсын Тээвэр Зуучлалын Төв
3135 2021-03-05 14:15:24 6074405 Сантранс Ложистик ХХК
3134 2021-03-05 14:15:18 6074405 Сантранс Ложистик ХХК
3127 2021-03-05 14:01:33 5507014 Монгол технологи Инвестмент ХХК
3125 2021-03-05 14:00:05 5507014 Монгол технологи Инвестмент ХХК
3110 2021-03-05 10:47:54 5507014 Монгол технологи Инвестмент ХХК
3108 2021-03-05 09:04:31 2685949 Монложистикс Ворлд вайд ХХК
3107 2021-03-05 08:08:35 310037 Вагон ашиглалтын депо / ВЧД-3/
3099 2021-03-03 17:12:23 5101743 Юу Ти Си ХХК
3094 2021-03-03 09:06:52 2685949 Монложистикс Ворлд вайд ХХК
3093 2021-03-03 09:03:44 2685949 Монложистикс Ворлд вайд ХХК
3092 2021-03-03 09:03:39 2076675 УБТЗ-ын Олон Улсын Тээвэр Зуучлалын Төв
3081 2021-03-02 17:26:26 310059 Зам засварын машин станц / ПДМС /
3059 2021-03-02 08:08:24 2076675 УБТЗ-ын Олон Улсын Тээвэр Зуучлалын Төв
3052 2021-02-26 18:51:00 2600528 Эй Си Даблью транс ХХК
3051 2021-02-26 18:50:52 2600528 Эй Си Даблью транс ХХК
3050 2021-02-26 18:50:00 2600528 Эй Си Даблью транс ХХК
3049 2021-02-26 18:49:50 2600528 Эй Си Даблью транс ХХК
3048 2021-02-26 18:49:37 2600528 Эй Си Даблью транс ХХК
3046 2021-02-26 17:57:05 2685949 Монложистикс Ворлд вайд ХХК
3045 2021-02-26 17:53:44 2685949 Монложистикс Ворлд вайд ХХК
3042 2021-02-26 17:45:01 2685949 Монложистикс Ворлд вайд ХХК
3041 2021-02-26 17:41:49 2685949 Монложистикс Ворлд вайд ХХК
3027 2021-02-25 17:15:08 310055 Замын 2-р анги / ПЧ-2 /
3010 2021-02-24 17:15:40 310059 Зам засварын машин станц / ПДМС /
2995 2021-02-24 12:43:17 5507014 Монгол технологи Инвестмент ХХК
2974 2021-02-23 10:17:31 2600528 Эй Си Даблью транс ХХК
2971 2021-02-23 10:17:01 2600528 Эй Си Даблью транс ХХК
2960 2021-02-22 13:31:29 2734966 Илинкс Экспресс ХХК
2953 2021-02-21 16:49:04 5507014 Монгол технологи Инвестмент ХХК
2941 2021-02-20 09:58:34 5507014 Монгол технологи Инвестмент ХХК
2939 2021-02-19 16:31:19 5507014 Монгол технологи Инвестмент ХХК
2938 2021-02-19 16:26:40 5507014 Монгол технологи Инвестмент ХХК
2920 2021-02-18 12:05:16 5376408 Батжих хишиг
2869 2021-02-09 11:41:07 5378656 Ворлдбридж ложистик ХХК
2842 2021-02-08 09:52:44 2734966 Илинкс Экспресс ХХК
2841 2021-02-08 09:52:37 2734966 Илинкс Экспресс ХХК
2840 2021-02-08 09:52:30 2734966 Илинкс Экспресс ХХК
2839 2021-02-07 18:39:49 5288851 Бомб ХХК
2838 2021-02-06 15:41:03 2076675/01 Замын аж ахуйн алба
2837 2021-02-05 16:42:43 6311709 Таван толгой түлш
2835 2021-02-05 12:24:16 2734966 Илинкс Экспресс ХХК
2834 2021-02-05 10:30:14 2685949 Монложистикс Ворлд вайд ХХК
2830 2021-02-04 16:20:58 310035 Ачааны вагоны засварын депо / ВЧД-1 /
2804 2021-02-03 11:18:19 2685949 Монложистикс Ворлд вайд ХХК
2803 2021-02-03 11:14:05 2685949 Монложистикс Ворлд вайд ХХК
2795 2021-02-03 10:05:05 2685949 Монложистикс Ворлд вайд ХХК
2780 2021-02-01 09:38:52 2076675 УБТЗ-ын Олон Улсын Тээвэр Зуучлалын Төв
2770 2021-01-29 16:03:27 2685949 Монложистикс Ворлд вайд ХХК
2767 2021-01-29 12:44:43 2855119 Болдтөмөр Ерөө Гол ХХК
2765 2021-01-29 10:43:34 5286352 Континентал Ложистик ХХК
2764 2021-01-29 10:41:06 5286352 Континентал ложимтик ХХК
2760 2021-01-28 14:01:43 5286352 Континентал Ложистик ХХК
2752 2021-01-28 13:34:59 2076675 УБТЗ-ын Олон Улсын Тээвэр Зуучлалын Төв
2749 2021-01-28 10:22:34 5286352 Континентал Ложистик ХХК
2743 2021-01-27 10:17:44 5286352 Континентал Ложистик ХХК
2740 2021-01-27 09:59:59 2685949 Монложистикс Ворлд вайд ХХК
2739 2021-01-27 09:41:20 2076675 УБТЗ-ын Олон Улсын Тээвэр Зуучлалын Төв
2738 2021-01-26 15:46:22 2734966 Илинкс Экспресс ХХК
2737 2021-01-26 15:39:08 2734966 Илинкс Экспресс ХХК
2730 2021-01-26 11:16:37 2076675 УБТЗ-ын Олон Улсын Тээвэр Зуучлалын Төв
2729 2021-01-26 09:57:20 5286352 Континентал Ложистик ХХК
2728 2021-01-26 09:55:36 5286352 Континентал Ложистик ХХК
2697 2021-01-21 14:13:38 5145961 Маринньюрайл лайн ХХК
2673 2021-01-15 21:47:52 5617782 MLR
2666 2021-01-15 14:40:23 310037 Вагон ашиглалтын депо / ВЧД-3/
2665 2021-01-15 14:32:09 310037 Вагон ашиглалтын депо / ВЧД-3/
2652 2021-01-13 11:31:40 310037 Вагон ашиглалтын депо / ВЧД-3/
2651 2021-01-13 11:29:13 310037 Вагон ашиглалтын депо / ВЧД-3/
2650 2021-01-13 11:27:26 310037 Вагон ашиглалтын депо / ВЧД-3/
2649 2021-01-13 11:21:38 310037 Вагон ашиглалтын депо / ВЧД-3/
2648 2021-01-13 10:45:27 2685949 Монложистикс Ворлд вайд ХХК
2629 2021-01-11 10:45:13 5386365 Сутай богд бридж транс ХХК
2625 2021-01-09 11:01:35 2076675 УБТЗ-ын Олон Улсын Тээвэр Зуучлалын Төв
2624 2021-01-09 10:59:11 2076675 УБТЗ-ын Олон Улсын Тээвэр Зуучлалын Төв
2623 2021-01-09 10:52:51 2076675 УБТЗ-ын Олон Улсын Тээвэр Зуучлалын Төв
2622 2021-01-09 10:39:00 2076675 УБТЗ-ын Олон Улсын Тээвэр Зуучлалын Төв
2621 2021-01-09 10:37:35 2076675 УБТЗ-ын Олон Улсын Тээвэр Зуучлалын Төв
2619 2021-01-09 10:20:28 2076675 УБТЗ-ын Олон Улсын Тээвэр Зуучлалын Төв
2613 2021-01-09 10:11:23 2076675 УБТЗ-ын Олон Улсын Тээвэр Зуучлалын Төв
2610 2021-01-09 10:08:24 2076675 УБТЗ-ын Олон Улсын Тээвэр Зуучлалын Төв
2596 2021-01-07 18:36:08 6074405 Сантранс Ложистик ХХК
2595 2021-01-07 18:35:14 6074405 Сантранс Ложистик ХХК
2592 2021-01-07 18:31:26 6074405 Сантранс Ложистик ХХК
2576 2021-01-04 17:49:18 310035 Ачааны вагоны засварын депо / ВЧД-1 /
2564 2020-12-31 12:01:25 2685949 Монложистикс Ворлд вайд ХХК
2548 2020-12-30 14:16:05 5241596 Ийствинд ХХК
2547 2020-12-30 14:14:05 5241596 Ийствинд ХХК
2536 2020-12-30 10:37:19 2874334 Мастерложистик ХХК
2534 2020-12-29 12:20:15 2659018 СЭЭКЛ ХХК
2525 2020-12-26 12:56:40 2685949 Монложистикс Ворлд вайд ХХК
2523 2020-12-25 16:56:36 5241596 Ийствинд ХХК
2518 2020-12-24 11:47:26 5081599 Журмак ХХК
2515 2020-12-24 08:42:33 2076675 УБТЗ-ын Олон Улсын Тээвэр Зуучлалын Төв
2514 2020-12-24 08:40:37 2076675 УБТЗ-ын Олон Улсын Тээвэр Зуучлалын Төв
2513 2020-12-24 08:38:20 2076675 УБТЗ-ын Олон Улсын Тээвэр Зуучлалын Төв
2510 2020-12-23 11:55:46 2076675 УБТЗ-ын Олон Улсын Тээвэр Зуучлалын Төв
2509 2020-12-23 11:52:59 2076675 УБТЗ-ын Олон Улсын Тээвэр Зуучлалын Төв
2508 2020-12-23 11:38:22 2076675 УБТЗ-ын Олон Улсын Тээвэр Зуучлалын Төв
2506 2020-12-23 11:28:37 2076675 УБТЗ-ын Олон Улсын Тээвэр Зуучлалын Төв
2502 2020-12-23 11:23:35 2076675 УБТЗ-ын Олон Улсын Тээвэр Зуучлалын Төв
2501 2020-12-23 11:22:11 2076675 УБТЗ-ын Олон Улсын Тээвэр Зуучлалын Төв
2500 2020-12-23 11:02:30 2076675 УБТЗ-ын Олон Улсын Тээвэр Зуучлалын Төв
2499 2020-12-23 11:00:57 2076675 УБТЗ-ын Олон Улсын Тээвэр Зуучлалын Төв
2496 2020-12-23 10:54:50 2076675 УБТЗ-ын Олон Улсын Тээвэр Зуучлалын Төв
2495 2020-12-23 10:53:05 2076675 УБТЗ-ын Олон Улсын Тээвэр Зуучлалын Төв
2494 2020-12-23 10:47:22 2076675 УБТЗ-ын Олон Улсын Тээвэр Зуучлалын Төв
2483 2020-12-22 09:57:50 2076675 УБТЗ-ын Олон Улсын Тээвэр Зуучлалын Төв
2481 2020-12-22 09:54:48 2076675 УБТЗ-ын Олон Улсын Тээвэр Зуучлалын Төв
2480 2020-12-22 09:53:24 2076675 УБТЗ-ын Олон Улсын Тээвэр Зуучлалын Төв
2479 2020-12-22 09:51:34 2076675 УБТЗ-ын Олон Улсын Тээвэр Зуучлалын Төв
2478 2020-12-22 09:49:44 2076675 УБТЗ-ын Олон Улсын Тээвэр Зуучлалын Төв
2475 2020-12-22 09:43:52 2076675 УБТЗ-ын Олон Улсын Тээвэр Зуучлалын Төв
2474 2020-12-22 09:41:35 2076675 УБТЗ-ын Олон Улсын Тээвэр Зуучлалын Төв
2473 2020-12-22 09:39:55 2076675 УБТЗ-ын Олон Улсын Тээвэр Зуучлалын Төв
2472 2020-12-22 09:38:39 2076675 УБТЗ-ын Олон Улсын Тээвэр Зуучлалын Төв
2471 2020-12-22 09:37:11 2076675 УБТЗ-ын Олон Улсын Тээвэр Зуучлалын Төв
2470 2020-12-22 09:30:27 2076675 УБТЗ-ын Олон Улсын Тээвэр Зуучлалын Төв
2469 2020-12-22 09:29:12 2076675 УБТЗ-ын Олон Улсын Тээвэр Зуучлалын Төв
2467 2020-12-22 09:24:02 2076675 УБТЗ-ын Олон Улсын Тээвэр Зуучлалын Төв
2464 2020-12-22 09:17:44 2076675 УБТЗ-ын Олон Улсын Тээвэр Зуучлалын Төв
2457 2020-12-21 12:45:48 2076675 УБТЗ-ын Олон Улсын Тээвэр Зуучлалын Төв
2456 2020-12-21 12:44:21 2076675 УБТЗ-ын Олон Улсын Тээвэр Зуучлалын Төв
2449 2020-12-21 12:22:53 2076675 УБТЗ-ын Олон Улсын Тээвэр Зуучлалын Төв
2448 2020-12-21 11:54:35 2076675 УБТЗ-ын Олон Улсын Тээвэр Зуучлалын Төв
2445 2020-12-21 11:40:26 2076675 УБТЗ-ын Олон Улсын Тээвэр Зуучлалын Төв
2443 2020-12-21 11:37:24 2076675 УБТЗ-ын Олон Улсын Тээвэр Зуучлалын Төв
2442 2020-12-21 11:35:10 2076675 УБТЗ-ын Олон Улсын Тээвэр Зуучлалын Төв
2436 2020-12-20 10:27:18 6311709 Таван толгой түлш ХХК
2435 2020-12-20 10:26:05 6311709 Таван толгой түлш ХХК
2434 2020-12-20 10:24:51 6311709 Таван толгой түлш ХХК
2433 2020-12-20 10:23:44 6311709 Таван толгой түлш ХХК
2432 2020-12-20 10:22:25 6311709 Таван толгой түлш ХХК
2431 2020-12-20 10:21:02 6311709 Таван толгой түлш ХХК
2430 2020-12-20 10:19:37 6311709 Таван толгой түлш ХХК
2429 2020-12-20 10:18:19 6311709 Таван толгой түлш ХХК
2428 2020-12-20 10:16:47 6311709 Таван толгой түлш ХХК
2423 2020-12-18 16:52:55 2702673 Апу ХХК
2397 2020-12-16 10:39:27 2874334 Мастерложистик ХХК
2395 2020-12-14 15:10:41 5566975 Грийн интернэшнл ХХК
2360 2020-12-09 17:28:25 2874334 Мастерложистик ХХК
2359 2020-12-09 13:48:40 2874334 Мастерложистик ХХК
2349 2020-12-06 18:24:14 2076675 УБТЗ-ын Олон Улсын Тээвэр Зуучлалын Төв
2340 2020-12-04 08:37:15 2076675 УБТЗ-ын Олон Улсын Тээвэр Зуучлалын Төв
2339 2020-12-04 08:35:52 2076675 УБТЗ-ын Олон Улсын Тээвэр Зуучлалын Төв
2338 2020-12-04 08:34:05 2076675 УБТЗ-ын Олон Улсын Тээвэр Зуучлалын Төв
2337 2020-12-04 08:32:10 2076675 УБТЗ-ын Олон Улсын Тээвэр Зуучлалын Төв
2336 2020-12-04 08:26:25 2076675 УБТЗ-ын Олон Улсын Тээвэр Зуучлалын Төв
2335 2020-12-04 08:24:47 2076675 УБТЗ-ын Олон Улсын Тээвэр Зуучлалын Төв
2332 2020-12-04 08:19:09 2076675 УБТЗ-ын Олон Улсын Тээвэр Зуучлалын Төв
2328 2020-12-03 14:05:39 310036 Зорчигчийн вагон депо / ВЧД-2/
2311 2020-11-30 16:08:37 2626225 Монретранс ХХК
2310 2020-11-30 16:04:44 2626225 Монретранс ХХК
2298 2020-11-27 16:42:16 310041 Улаанбаатар татах хэсэг / ТЧ-2 /
2297 2020-11-27 16:13:54 6074405 Сантранс Ложистик ХХК
2295 2020-11-27 16:00:10 2076675/02 Зүтгүүрийн аж ахуйн алба
2294 2020-11-26 15:05:05 2626225 Монретранс ХХК
2290 2020-11-25 14:24:14 5241596 Ийствинд ХХК
2284 2020-11-24 14:57:01 5525543 Эллэжантбридж ХХК
2282 2020-11-23 17:12:03 6074405 Сантранс Ложистик ХХК
2264 2020-11-18 10:12:04 2076675 УБТЗ-ын Олон Улсын Тээвэр Зуучлалын Төв
2261 2020-11-17 15:37:00 2076675 УБТЗ-ын Олон Улсын Тээвэр Зуучлалын Төв
2240 2020-11-12 17:37:47 5378656 Ворлдбридж ложистик ХХК
2232 2020-11-12 13:08:19 2600528 Эй Си Даблью транс ХХК
2214 2020-11-09 10:17:11 2626225 Монретранс ХХК
2213 2020-11-08 08:44:25 2076675 УБТЗ-ын Олон Улсын Тээвэр Зуучлалын Төв
2204 2020-11-04 16:06:33 5834228 Сэрда Оюу ХХК
2203 2020-11-04 16:02:21 5834228 Сэрда Оюу ХХК
2201 2020-11-04 16:00:25 5834228 Сэрда Оюу ХХК
2173 2020-10-27 15:36:45 2628376 РТСТ ХХК
2171 2020-10-27 14:00:12 5372852 Монкон констракшин ХХК
2170 2020-10-27 13:59:07 5372852 Монкон констракшин ХХК
2166 2020-10-26 16:57:13 6074405 Сантранс Ложистик ХХК
2165 2020-10-26 16:57:06 6074405 Сантранс Ложистик ХХК
2158 2020-10-26 13:16:42 5566975 Грийн интернэшнл ХХК
2157 2020-10-24 14:30:17 2575043 Монгол Экспресс ХХК
2144 2020-10-19 11:06:36 2626225 Монретранс ХХК
2136 2020-10-16 12:26:35 2600528 Эй Си Даблью транс ХХК
2131 2020-10-16 12:24:31 2600528 Эй Си Даблью транс ХХК
2129 2020-10-16 12:24:15 2600528 Эй Си Даблью транс ХХК
2120 2020-10-13 17:42:42 4390903 Нөмрөг Шархай ХХК
2116 2020-10-12 15:57:38 2626225 Монретранс ХХК
2070 2020-09-28 09:26:29 2685949 Монложистикс Ворлд вайд ХХК
2064 2020-09-24 09:54:55 310037 Вагон ашиглалтын депо / ВЧД-3/
2043 2020-09-22 10:23:52 5525543 Эллэжантбридж ХХК
2042 2020-09-21 18:23:03 3737373 Бугант нандин ХХК
2030 2020-09-18 14:24:12 310011 Дохиолол холбооны 3 дугаар анги / ШЧ-3/
2007 2020-09-13 16:17:47 5830974 МАК Цемент ХХК
2004 2020-09-12 09:55:15 2076675 УБТЗ-ын Олон Улсын Тээвэр Зуучлалын Төв
1985 2020-09-10 17:08:40 2626225 Монретранс ХХК
1975 2020-09-08 16:59:26 5241596 Ийствинд ХХК
1960 2020-09-07 11:46:00 4262204 МӨНХ ИХ НАЯД ХХК
1948 2020-09-03 14:49:01 2600528 Эй Си Даблью транс ХХК
1942 2020-09-03 14:47:58 2600528 Эй Си Даблью транс ХХК
1899 2020-08-28 12:17:02 5638062 Пролог Солюшн ХХК
1840 2020-08-15 10:18:11 5830974 МАК Цемент ХХК
1797 2020-08-10 17:00:46 2076675 УБТЗ-ын Олон Улсын Тээвэр Зуучлалын Төв
1796 2020-08-10 16:58:51 2076675 УБТЗ-ын Олон Улсын Тээвэр Зуучлалын Төв
1781 2020-08-07 09:52:03 5740096 Юу энд Би Ложистик ХХК
1763 2020-07-31 15:00:23 2626225 Монретранс ХХК
1755 2020-07-30 11:55:37 2626225 Монретранс ХХК
1753 2020-07-30 11:06:18 2685949 Монложистикс Ворлд вайд ХХК
1751 2020-07-30 09:28:34 2659018 СЭЭКЛ ХХК
1750 2020-07-29 10:28:36 5638062 Пролог Солюшн ХХК
1747 2020-07-29 10:18:34 5638062 Пролог Солюшн ХХК
1736 2020-07-25 16:14:29 5372852 Монкон констракшин ХХК
1728 2020-07-22 17:33:02 2682354 Мехлопат ХХК
1720 2020-07-20 22:47:33 2685949 Монложистикс Ворлд вайд ХХК
1716 2020-07-20 16:28:26 5566975 Грийн интернэшнл ХХК